AZ OTTHONÁPOLÁS ÉS IDŐSGONDOZÁS ÜGYMENETE

  1. Szerződés-előkészítés
  2. Szerződéskötés
  3. Szolgáltatás
  4. Elszámolás
  1. Szerződés-előkészítés

•A megrendelő közli igényeit, és meghatalmazást ad a gondozásra/ ápolásra szoruló idős/beteg állapotának és környezetének az (általában a helyszínen történő) felmérésére. Az állapotfelmérés – ha szükséges, szakorvos bevonásával – térítésmentes.

•Szolgáltatási- és árajánlatot teszünk, és egyeztetjük megrendelővel.

 

  1. Szerződéskötés

•A szerződő a megrendelő oldalán a gondozásra/ápolásra szoruló idős/beteg vagy – a gyakoribb esetekben – az a személy, aki a rászoruló ellátására megbízást ad, és annak a költségeit viseli. A kedvezményezett (a rászoruló) javára szóló szerződéshez szükséges az idős/beteg beleegyező nyilatkozata is.

•A szolgáltatások tartalmát és terjedelmét a megrendelő határozza meg, de annak összhangban kell lennie az idős/beteg állapotával és méltányolható elvárásaival.

 

  1. Szolgáltatás

•Az alkalmanként igényelt ellátást a megrendelő a szerződés tág és rugalmas keretei között – amennyire a lehetőségeink engedik, azokon túl is – változtathatja.

•A gondozást/ápolást munkatársunk esetenként írásban kapott, az igények változásához igazodó utasításaink alapján végzi és dokumentálja.

 

  1. Elszámolás

•Az elszámolás alapja mindig a megrendelt és visszaigazoltan elvégzett szolgáltatás.

•A fizetés – kölcsönösen megfelelő biztosítékok mellett – utólagos.